NEUROLOGI

RUTH KIRKEBY – SPECIALLÆGE I NEUROLOGI

NEUROLOGENS SPECIALE

Som specialist i neurologi er jeg uddannet til at undersøge og diagnosticere samt behandle og rådgive om medfødte og erhvervede sygdomme i hjerne, rygmarv, nerverødder og muskler. Mange neurologiske sygdomme kræver regelmæssig lægelig opfølgning med henblik på optimal behandling, genoptræning og sociale foranstaltninger.

HYPPIGE NEUROLOGISKE SYGDOMME

Der er talrige neurologiske sygdomme, men de hyppigste er: Hovedpine og migræne, nervebetændelse, epilepsi, slagtilfælde, hjerne- og nerveskader, hukommelses-defekter, parkinson, bevægeforstyrrelser, sklerose, kræftsygdomme og betændelsestilstande i nervesystemet.

HVORDAN STILLER NEUROLOGEN DIAGNOSER

Udgangspunktet for en korrekt diagnose er en god beskrivelse af symptomerne, samt en grundig neurologisk undersøgelse. Supplerende undersøgelser er ofte nødvendige, ofte henvises til blodprøver, rygmarvsvæskeundersøgelse, billeddannende undersøgelse (fx CT- skanning eller MR- skanning eller ultralydundersøgelse og neurofysiologiske undersøgelser fx EEG (hjernesvingningeundersøgelse), ENG og EMG (nervelednings-og muskelfunktionsundersøgelse) til at be- eller afkræfte mistanke om neurologisk sygdom. Selv om en undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan der iværksættes et behandlingsprogram.

Neuroklinik – Aabenraa ved speciallæge i neurologi Ruth Kirkeby
Storegade 7B 1. th., 6200 Aabenraa | TLF: 73 62 30 60 | EMAIL: kirkeby.klinik@mail.dk